کلیدواژه‌ها = آیین دادرسی مدنی فراملی
تعداد مقالات: 1
1. نظریۀ همکاری طرفین دعوا و دادرس در حل و فصل اختلاف

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 123-139

10.22059/jcl.2016.58603

عبادالله رستمی چلکاسری؛ متین بازیار