کلیدواژه‌ها = چانه‌زنی در اتهام
تعداد مقالات: 1
1. ظرفیت‌های تعمیم نهاد معاملۀ اتهام به نظام کیفری ایران

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 699-724

عطیه عباسیان؛ حسن عالیپور