کلیدواژه‌ها = نظام‌های تأییدی و ایجادی ثبت املاک
تعداد مقالات: 1
1. آثار ثبت املاک بر اعتبار اعمال حقوقی؛ با تأکید بر اوصاف و کارکردهای نظام ثبتی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 677-698

10.22059/jcl.2015.55784

نسرین طباطبائی حصاری؛ محمد حسن صادقی مقدم