کلیدواژه‌ها = جنایت علیه بشریت
تعداد مقالات: 1
1. نابودسازی از طریق نقض امنیت انسانی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 179-201

سید قاسم زمانی؛ رضا شیران خراسانی