کلیدواژه‌ها = اعتبار اسنادی تضمینی
تعداد مقالات: 1
1. مقایسۀ اعتبارات اسنادی تجاری و تضمینی در حقوق تجارت بین‌الملل

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 301-323

همایون مافی؛ احمد محسن زاده