کلیدواژه‌ها = موافقت‌نامه‌های تجاری- منطقه‌ای
تعداد مقالات: 1
1. نقش و جایگاه موافقت‌نامه‌های منطقه‌ای نفتا و آسه‌آن در پیشبرد و تضمین ابعاد و انواع حقوق بشر

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 179-199

حسین شریفی طرازکوهی؛ نازیلا سیه جانی