کلیدواژه‌ها = احراز ملکیت
تعداد مقالات: 1
1. بررسی فرآیند تحصیل ملکیت اموال فکری

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 335-357

سعید حبیبا؛ مجید حسین زاده