کلیدواژه‌ها = نظام حقوقی
تعداد مقالات: 2
1. ماهیت حقوق بازرگانی فراملی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 131-150

10.22059/jcl.2017.62526

فرزین دهدار


2. ظرفیت‌های تعمیم نهاد معاملۀ اتهام به نظام کیفری ایران

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 699-724

10.22059/jcl.2015.55785

عطیه عباسیان؛ حسن عالیپور