کلیدواژه‌ها = وثیقۀ شناور
تعداد مقالات: 1
1. وثیقۀ شناور در نظام حقوقی کامن‌لا

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 201-227

رضا طجرلو؛ هادی شعبانی