وثیقۀ شناور در نظام حقوقی کامن‌لا

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران

چکیده

در این مقاله وثیقۀ دارایی در گردش در نظام حقوقی کامن‌لا که به وثیقۀ شناور موسوم است، بررسی شده است. هدف، معرفی راهکاری برای توثیق دارایی در گردش بازرگانان بود و در این مسیر با پرسش‌هایی رو‌به‌رو شدیم؛ از آن جمله، مفهوم وثیقۀ شناور چیست، معایب و مزایا و نیز احکام و آثار نهاد یادشده کدام است. نتیجه این بود که وثیقۀ شناور هم تضمین مناسبی برای دارندۀ وثیقه فراهم می‌آورد و او را به وصول طلب خویش مطمئن می‌سازد و هم از وثیقه‌گذار حمایت می‌کند تا از استفاده از اموال خود محروم نشود. از اشخاص ثالث نیز در این نهاد حمایت کافی صورت می‌گیرد. افزون‌بر‌این، به‌وثیقه‌ گرفتن دارایی در گردش از سوی وام‌دهندگان و به‌ویژه بانک‌ها می‌تواند موجب به‌جریان افتادن سرمایه‌های راکد داخلی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی شود و به اجرای سریع‌تر پروژه‌های عظیم و تولید بیشتر و در نتیجه ایجاد بازار کار بهتر و رفاه و توسعه بینجامد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Floating charge in common law jurisdiction

نویسندگان [English]

  • Reza Tajarlou 1
  • Hadi Shabani Kandsary 2
1 Assistant Professor, Faculty of Law and Political Science , University of Tehran, Tehran, Iran
2 PhD Candidate, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

This paper examined the charge of circulating assets in common law jurisdiction. The aim was to know the way and basis that it is constituted and to find out its profits for creditors and also to find out its meaning and its impacts in market. The conclusion was that floating charge provides an appropriate security and benefits for the chargee and chargor, where chargee can achieve his benefits and chargor can carry on his ordinary course of business. In this kind of charges third parties’ rights have been supporting as well. In addition the assets in the ordinary course of business are the main part of the company’s assets and depositing them as a floating charge will increase the capital of the company, will improve the efficiency of economy and will give creditable security to banks and financial institutions and it will have benefits for economy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • circulating assets
  • Crystallization
  • fixed charge
  • floating charge
  • ordinary course of business