کلیدواژه‌ها = فقه اسلامی
تعداد مقالات: 2
1. سلـب تابـعیت از نگاه حقوق اسـلام و نظـام بین المـللی حقـوق بشـر

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 277-295

مصطفی فضائلی؛ موسی کرمی


2. آسیب‌های آموزش و پ‍‍‍ژوهش علم حقوق در ایران و راهکارهای مقابله با آن‌

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 649-684

سید حسین صفایی؛ محمود کاظمی