کلیدواژه‌ها = انتقال
تعداد مقالات: 1
1. انتقال قهری اموال فکری

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 87-106

سعید حبیبا؛ زهرا شاکری