نویسنده = ���������� �������������� ��������������
بررسی تطبیقی اصل تعداد محدود در حقوق مالکیت فکری

دوره 13، شماره 2، مهر 1401، صفحه 553-575

10.22059/jcl.2022.335657.634288

مهدی زاهدی؛ ابراهیم چاوشی لاهرود