نویسنده = ������������ ���������������� ������������
تبیین پیوند بنیادین اقتصاد و حقوق مالکیت و قرارداد با تکیه بر مفهوم کمیابی منابع

دوره 11، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 311-338

10.22059/jcl.2020.285035.633866

داریوش کیوانی هفشجانی؛ مهدی شهابی؛ مهدی طغیانی