نویسنده = حُسنی شیخ‌عطار
تعداد مقالات: 1
1. قانون حاکم بر داوری‌پذیری دعاوی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 545-570

محمدعلی بهمئی؛ حُسنی شیخ‌عطار