نویسنده = منصوره صدیقیان کاشانی
تعداد مقالات: 1
1. تعهدات حقوق بشری و شرکت‎های فراملی با تأکید بر رویکرد شورای حقوق بشر

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 829-849

سید هادی محمودی؛ منصوره صدیقیان کاشانی