نویسنده = یاسر امین‌الرعایا
تعداد مقالات: 1
1. جایگاه حق فرد بر شناسایی شخصیت حقوقی در اسناد بین‌المللی جهانی، منطقه‌ای و اسناد ملی

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 777-798

سید فضل‌الله موسوی؛ مریم احمدی‌نژاد؛ یاسر امین‌الرعایا