نویسنده = سید مصطفی محقق داماد
تعداد مقالات: 1
1. ابعاد مفهومی وارانتی در حقوق قراردادها با رویکرد تطبیقی

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 733-758

سید مصطفی محقق داماد؛ علی ساعت‌چی