نویسنده = محسن شمس‌الهی
تعداد مقالات: 1
1. مسئولیت ناشی از تبلیغات خلاف واقع

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 569-599

مرتضی عادل؛ محسن شمس‌الهی