نویسنده = ���������� ����������������
قواعد صلاحیت نسبی محاکم کیفری در حقوق ایران و انگلستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1401

10.22059/jcl.2022.334117.634282

محمد عباس زاده؛ محمدجواد فتحی