نویسنده = مریم آقایی بجستانی
تعداد مقالات: 1
1. مبنای حقوقی الزام به پرداخت خسارت مشترک دریایی

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 141-155

حسین رحمانی؛ محمد ابوعطا؛ حمید ابهری؛ مریم آقایی بجستانی