نویسنده = ������������������� ����������
مالکیت مستقیم و غیرمستقیم اوراق بهادار

دوره 4، شماره 2، بهمن 1392، صفحه 81-96

10.22059/jcl.2014.36314

محمود باقری؛ نفیسه شوشی‌نسب