نویسنده = رویا شیرین بیگ پور
تعداد مقالات: 1
1. مطالعۀ تطبیقی نبرد فرم‌ها و آثار آن در انعقاد قرارداد

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 431-460

ابراهیم شعاریان؛ رویا شیرین بیگ پور