نویسنده = زهره افشار قوچانی
تعداد مقالات: 2
1. حق مؤلف در کتابخانۀ دیجیتال

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 225-251

10.22059/jcl.2016.58609

حسین صفایی؛ زهره افشار قوچانی


2. مطالعۀ تطبیقی امکان مطالبۀ زیان ناشی از تولد و زندگی و ارکان مسئولیت در آن

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 21-35

10.22059/jcl.2014.51526

زهره افشار قوچانی؛ محسن ایزانلو