نویسنده = رضایی، ذاکرحسین
تعداد مقالات: 1
1. مطالعۀ تطبیقی سلب آزادی فرد تحت‌نظر در حقوق ایران و افغانستان با تأکید بر میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 755-778

محمدجواد فتحی؛ مهدی شیدائیان؛ ذاکرحسین رضایی