نویسنده = چاچ، سعید
تعداد مقالات: 1
1. نابرابری بین پدر و مادر ایرانی در انتقال تابعیت به فرزندان

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 261-278

سعید چاچ؛ ابراهیم عبدی پور