نویسنده = علمداری، علی
تعداد مقالات: 1
1. مطالعۀ تطبیقی معیارهای جرم‌انگاری در فضای سایبر در نظام کیفری ایران و آلمان

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 637-653

محمد فرجیها؛ علی علمداری