نویسنده = رجبی، عبداله
تعداد مقالات: 1
1. ضمان در هوش مصنوعی

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 449-466

عبداله رجبی