نویسنده = مشهدی، علی
تعداد مقالات: 1
1. اساسی‌سازی ماهوی حق بر محیط زیست در حقوق ایران و فرانسه

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 559-580

علی مشهدی