سیر تکوین حق فسخ ناشی از اجرا نشدن (نقض) تعهد قراردادی درحقوق اروپایی؛ رهنمودهایی برای حقوق ایران

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

امروزه در بیشتر نظام‌های حقوقی، اجرا نشدن تعهد قراردادی می‌تواند ازجمله به فسخ آن از سوی متعهدله بینجامد. بااین‌حال، باید دانست همیشه وضع به همین منوال نبوده و بررسی‌ها نشان داده است که نظام‌های حقوقی اروپایی از وضعیت نبود حق فسخ عام‌الشمول، سرانجام به حق فسخ عام و مبتنی بر ارادۀ یک‌سویۀ متعهدله رسیده‌اند. قانون‌گذار ایرانی می‌تواند با الهام از روند تحول اندیشه‌های حقوقی دراین خصوص، نسبت به وضع قاعده‌ای عام ناظر به فسخ اقدام نماید. نتایج این بررسی برای دادرسان و حقوق‌دانان نیز قابل توجه است؛ چه با توجه به ابهامات و ناکارآمدی در برخی نصوص موجود در بحث اجرا نشدن، شیوۀ برخورد و تفسیر حقوق‌دانان اروپایی می‌تواند راهکارهایی برای تفسیر نصوص داخلی به‌دست دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evolution of right of termination for non-performance of contract: Implications for Iranian legal system

نویسندگان [English]

  • Mansour Amini 1
  • Saeed Haghani 2
1 Associate Professor, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 PhD Candidate, Private Law, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Nowadays, in most legal systems, breach of contract leads inter alia to right of termination for obligee. But this has not always been the case. This study shows how European legal systems have moved from denial of right of termination for non-performance into recognition of a general rule concerning unilateral termination of breached contract. Iranian legislature, inclined with the evolution of European approach to the subject, can foresee such a general unilateral termination right for the obligee. In addition, the way in which Europeans have treated the roman inefficient vestige on this subject, could inspire Iranian judges, lawyers and scholars to find new interpretive solutions for existing inefficient ambiguous rules.

کلیدواژه‌ها [English]

  • judicial termination
  • lex commissoria
  • remedies for breach of contract
  • statutory implied term concerning automatic release
  • Termination of Contract