کلیدواژه‌ها = شروط قراردادی
تعداد مقالات: 1
1. توافق بر خسارت در کامن¬لا

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 101-125

مرتضی عادل