کلیدواژه‌ها = قدرت سیاسی
تعداد مقالات: 1
1. قدرت سیاسی؛ مطالعۀ تطبیقی در اندیشۀ لیبرال و اسلامی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 359-378

توکل حبیب زاده؛ علی فتاحی زفرقندی