کلیدواژه‌ها = امین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأسیس Bailment در نظام کامن‌لا و مطالعۀ تطبیقی با حقوق ایران

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 595-617

محمد هادی دارائی