کلیدواژه‌ها = حکم خاص و معین
تعداد مقالات: 1
1. توصیف رأی از منظر قابلیت شکایت (با نگاهی تطبیقی)

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 323-342

حسن محسنی