کلیدواژه‌ها = عاملِ رافع مسئولیت کیفری
تعداد مقالات: 1
1. جنون به عنوان عامل رافع مسئولیت کیفری در حقوق ایران و انگلستان

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 491-517

سید محمد حسینی؛ امیر اعتمادی