کلیدواژه‌ها = ضمانت اجرای فرا‌حقوقی
تعداد مقالات: 1
1. حقوق نرم

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 251-276

عبدالحسین شیروی؛ محمد حسین وکیلی مقدم