نویسنده = ��������������������� �����������������
نظارت قضایی بر آرای مراجع اختصاصی دادرسی اداری در ایران و لبنان

دوره 10، شماره 2، مهر 1398، صفحه 639-664

10.22059/jcl.2019.278901.633825

علی‌محمد فلاح‌زاده؛ روح‌اله علیدادزاده