کلیدواژه‌ها = داوری
مطالعۀ تطبیقی داوری دراختلافات اعتبارات اسنادی

دوره 13، شماره 1، تیر 1401، صفحه 443-458

10.22059/jcl.2022.329223.634231

سیدیونس نورانی مقدم؛ مهرناز مختاری


مطالعه تطبیقی قرارداد داوری: رضایی یا تشریفاتی

دوره 4، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 99-115

10.22059/jcl.2013.35232

محمدرضا دشتی؛ عباس کریمی