کلیدواژه‌ها = داوری
تعداد مقالات: 3
1. مطالعۀ تطبیقی وضعیت شرط مکتوب بودن در توافقنامههای الکترونیکی داوری

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 77-95

لعیا جنیدی؛ رضا مسعودی


3. مطالعه تطبیقی قرارداد داوری: رضایی یا تشریفاتی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 99-115

محمدرضا دشتی؛ عباس کریمی