نویسنده = ������������ ��������
نقش وارسی کالا و اعلام خسارت در کنوانسیون CMR و حقوق ایران

دوره 13، شماره 2، مهر 1401، صفحه 819-837

10.22059/jcl.2022.341041.634339

سعید محسنی؛ فائزه تیموری مقدم؛ مهسا رباطی


قواعد عمومی استنادناپذیری در حقوق تجارت

دوره 11، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 99-121

10.22059/jcl.2019.268697.633751

مهسا رباطی؛ سعید محسنی؛ سیدمحمدمهدی قبولی درافشان