نویسنده = بادینی، حسن
تعداد مقالات: 1
1. بررسی امکان استناد ثالث به تعهدات قراردادی حرفه‌ای در دعوای مسئولیت مدنی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 25-46

حسن بادینی؛ مجید صرفی