کلیدواژه‌ها = حق مادی
تعداد مقالات: 1
1. حق مؤلف در کتابخانۀ دیجیتال

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 225-251

حسین صفایی؛ زهره افشار قوچانی