نویسنده = ������������������ ��������
حریم خصوصی در اماکن عمومی با تکیه بر حق تصویربرداری

دوره 13، شماره 1، تیر 1401، صفحه 1-22

10.22059/jcl.2021.315309.634120

فاطمه ابطحی؛ ابوطالب کوشا؛ مهدی منتظرقائم؛ عباس میرشکاری